Přijímací řízení na SŠ

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Základní principy jednotné zkoušky

• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.
• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.
• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů.
• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace 
• Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.
• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
• Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
      o Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %. 
      o Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Podrobnější informace najdete na stránkách www.cermat.cz

Schůzka rodičů vycházejících žáků proběhne 16.10.2019 v 16:00 v učebně č. 55. Na schůzce budou rodiče seznámeni s průběhem přijímacího řízení na střední školy. Přítomny budou třídní učitelky, výchovná poradkyně a školní psycholožka

Termíny pro jednotnou přijímací zkoušku:
1.termín

2.termín

Náhradní termín (např. z důvodu nemoci)

Ukázky testů (čtyřleté maturitní obory) – český jazyk
Didaktický test 1
Řešení 1
Záznamový arch 1

Didaktický test 2
Řešení 2
Záznamový arch 2

Didaktický test 3
Řešení 3
Záznamový arch 3

Didaktický test 4
Řešení 4
Záznamový arch 4

Didaktický test 5
Řešení 5
Záznamový arch 5

Didaktický test 6
Řešení 6
Záznamový arch 6

Ukázky testů (čtyřleté maturitní obory) – matematika

Didaktický test 1
Řešení 1
Záznamový arch 1

Didaktický test 2
Řešení 2
Záznamový arch 2

Didaktický test 3
Řešení 3
Záznamový arch 3

Didaktický test 4
Řešení 4
Záznamový arch 4

Didaktický test 5
Řešení 5
Záznamový arch 5

Didaktický test 6
Řešení 6
Záznamový arch 6

Ukázky testů (osmiletá gymnázia) – český jazyk

Didaktický test 1
Řešení 1
Záznamový arch 1

Didaktický test 2
Řešení 2
Záznamový arch 2

Didaktický test 3
Řešení 3
Záznamový arch 3

Didaktický test 4
Řešení 4
Záznamový arch 4

Didaktický test 5
Řešení 5
Záznamový arch 5

Didaktický test 6
Řešení 6
Záznamový arch 6

Ukázky testů (osmiletá gymnázia) – matematika

Didaktický test 1
Řešení 1
Záznamový arch 1

Didaktický test 2
Řešení 2
Záznamový arch 2

Didaktický test 3
Řešení 3
Záznamový arch 3

Didaktický test 4
Řešení 4
Záznamový arch 4

Didaktický test 5
Řešení 5
Záznamový arch 5

Didaktický test 6
Řešení 6
Záznamový arch 6

        

Husovo race 2019
Ukázka z fotogalerie
Adresa

ZŠ Benátky nad Jizerou
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: kq48uo
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz