Přijímací řízení na SŠ

Vycházející žáci odevzdají výchovné poradkyni P. Zadákové údaje k vyplnění přihlášek na střední školu nejpozději do 29. 1
Jedná se o tyto údaje:
– jméno a příjmení žáka (žákyně) 
– přesný název školy s úplnou adresou,
– IZO školy
– kód oboru, název oboru  
Vyplněné přihlášky spolu se zápisovým lístkem rodiče obdrží ve škole ve čtvrtek 13. 2. 2020 od 17:00 do 18:00 v zasedací místnosti v 1. patře.

Poté rodiče zajistí podpis žáka, podpis zákonného zástupce, termíny přijímací zkoušky, u některých oborů potvrzení lékaře a přihlášky sami dodají na střední školy do 28. února 2020.
Chtějí-li rodiče přihlášky vyplnit sami, tuto informaci sdělí výchovné poradkyni do 29.1.
Pořadí škol uveďte dle zájmu žáka (žákyně).
V případě konání písemných přijímacích testů bude žák psát testy v prvním termínu na škole uvedené na prvním místě.

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Základní principy jednotné zkoušky
 • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. 
 • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů.
 • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.
 • Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.
 • V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
 • Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
  • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %. 
  •  Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Podrobnější informace najdete na stránkách www.cermat.cz

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 1. Schůzka rodičů vycházejících žáků proběhne 16.10.2019 v 16:00 v učebně č. 55. Na schůzce budou rodiče seznámeni s průběhem přijímacího řízení na střední školy. Přítomny budou třídní učitelky, výchovná poradkyně a školní psycholožka

2. Konzervatoře a obory s talentovou zkouškou

 • přihlášky podat do 2. 12. 2019 (některé školy uvádí termín do 30. 11.)
 • přijímací řízení 2. – 31. 1. 2020

3. Ostatní SŠ

 • pravidla pro přijímání žáků zveřejní školy do konce ledna
 • přihlášky podat do 2. 3. 2020 (některé školy uvádí termín 1. 3. 2020)
 • 14. 4. a 15. 4. 2020 jednotné státní testy z M a ČJ pro 4-leté obory (zajišťuje CERMAT), podílí
  se na celkovém hodnocení min. 60% (náhradní termíny 13. 5. a 14. 5. 2020)
 • přijímací řízení 22. – 30. 4. 2020 (první kolo)
 • Přihlášky (max. 2, do druhého kola není počet omezen):
  • rodiče vyplní sami nebo tisk ve škole (IZO školy a kód oboru žáci nahlásí nejdéle na začátku února)
  • přihlášky potvrdí ředitel školy
  • přihlášky budou vydány rodičům spolu se zápisovým lístkem v únoru
  • u vydaných přihlášek rodiče zajistí:
   • potvrzení od lékaře (je-li třeba)
   • potvrzení o mimoškolních aktivitách a soutěžích
   • doručení přihlášek na SŠ

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení je formou vydání seznamu přijatých uchazečů (ve vestibulu SŠ a na internetu)
Nepřijatí uchazeči obdrží oznámení poštou.
Zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
Zápisový lístek je možno uplatnit jen jednou (s výjimkou odvolání).

Výstava studijních a učebních oborů, Dům kultury v Mladé Boleslavi – 7. 11. 2019 od 8:30 do 16:00.
Schola Pragensis 28. – 30. 11. 2019 v Kongresovém centru Praha.

Další informace možno zjistit na:
www.cermat.cz
www.scio.cz
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
dny otevřených dveří jednotlivých škol

 

Ukázky testů (čtyřleté maturitní obory) – český jazyk Didaktický test 1 Řešení 1 Záznamový arch 1

Didaktický test 2 Řešení 2 Záznamový arch 2

Didaktický test 3 Řešení 3 Záznamový arch 3

Didaktický test 4 Řešení 4 Záznamový arch 4

Didaktický test 5 Řešení 5 Záznamový arch 5

Didaktický test 6 Řešení 6 Záznamový arch 6

Didaktický test 7 Řešení 7 Záznamový arch 7

Didaktický test 8 Řešení 8 Záznamový arch 8

Didaktický test 9 Řešení 9 Záznamový arch 9

Ukázky testů (čtyřleté maturitní obory) – matematika

Didaktický test 1 Řešení 1 Záznamový arch 1

Didaktický test 2 Řešení 2 Záznamový arch 2

Didaktický test 3 Řešení 3 Záznamový arch 3

Didaktický test 4 Řešení 4 Záznamový arch 4

Didaktický test 5 Řešení 5 Záznamový arch 5

Didaktický test 6 Řešení 6 Záznamový arch 6

Didaktický test 7 Řešení 7 Záznamový arch 7

Didaktický test 8 Řešení 8 Záznamový arch 8

Didaktický test 9 Řešení 9 Záznamový arch 9

Ukázky testů (osmiletá gymnázia) – český jazyk

Didaktický test 1 Řešení 1 Záznamový arch 1

Didaktický test 2 Řešení 2 Záznamový arch 2

Didaktický test 3 Řešení 3 Záznamový arch 3

Didaktický test 4 Řešení 4 Záznamový arch 4

Didaktický test 5 Řešení 5 Záznamový arch 5

Didaktický test 6 Řešení 6 Záznamový arch 6

Ukázky testů (osmiletá gymnázia) – matematika

Didaktický test 1 Řešení 1 Záznamový arch 1

Didaktický test 2 Řešení 2 Záznamový arch 2

Didaktický test 3 Řešení 3 Záznamový arch 3

Didaktický test 4 Řešení 4 Záznamový arch 4

Didaktický test 5 Řešení 5 Záznamový arch 5

Didaktický test 6 Řešení 6 Záznamový arch 6

        
Pracovní pozice

Od září 2020 sháníme kvalifikované učitele II. stupně s možností ubytování.

Ihned sháníme uklízečku na plný úvazek.

CV na radek.dostal@1-zsbenatky.cz

Info na: 326 316 319

Ukázky z fotogalerie
Adresa

ZŠ Benátky nad Jizerou
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz