Přijímací řízení na SŠ

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou takto:
 
Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června 2020
Víceletá gymnázia – 9. června 2020
 
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 23.6.2020.
 
Více na webu MŠMT: ZDE

MŠMT v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy.

Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol.

Proběhne pouze jedno kolo zkoušek.

 
Vycházející žáci odevzdají výchovné poradkyni P. Zadákové údaje k vyplnění přihlášek na střední školu nejpozději do 29. 1
Jedná se o tyto údaje:
– jméno a příjmení žáka (žákyně) 
– přesný název školy s úplnou adresou,
– IZO školy
– kód oboru, název oboru  
Vyplněné přihlášky spolu se zápisovým lístkem rodiče obdrží ve škole ve čtvrtek 13. 2. 2020 od 17:00 do 18:00 v zasedací místnosti v 1. patře.

Poté rodiče zajistí podpis žáka, podpis zákonného zástupce, termíny přijímací zkoušky, u některých oborů potvrzení lékaře a přihlášky sami dodají na střední školy do 28. února 2020.
Chtějí-li rodiče přihlášky vyplnit sami, tuto informaci sdělí výchovné poradkyni do 29.1.
Pořadí škol uveďte dle zájmu žáka (žákyně).
V případě konání písemných přijímacích testů bude žák psát testy v prvním termínu na škole uvedené na prvním místě.

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020:ZDE

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Základní principy jednotné zkoušky
 • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. 
 • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů.
 • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.
 • Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.
 • V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
 • Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
  • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %. 
  •  Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Podrobnější informace najdete na stránkách www.cermat.cz

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 1. Schůzka rodičů vycházejících žáků proběhne 16.10.2019 v 16:00 v učebně č. 55. Na schůzce budou rodiče seznámeni s průběhem přijímacího řízení na střední školy. Přítomny budou třídní učitelky, výchovná poradkyně a školní psycholožka

2. Konzervatoře a obory s talentovou zkouškou

 • přihlášky podat do 2. 12. 2019 (některé školy uvádí termín do 30. 11.)
 • přijímací řízení 2. – 31. 1. 2020

3. Ostatní SŠ

 • pravidla pro přijímání žáků zveřejní školy do konce ledna
 • přihlášky podat do 2. 3. 2020 (některé školy uvádí termín 1. 3. 2020)
 • 14. 4. a 15. 4. 2020 jednotné státní testy z M a ČJ pro 4-leté obory (zajišťuje CERMAT), podílí
  se na celkovém hodnocení min. 60% (náhradní termíny 13. 5. a 14. 5. 2020)
 • přijímací řízení 22. – 30. 4. 2020 (první kolo)
 • Přihlášky (max. 2, do druhého kola není počet omezen):
  • rodiče vyplní sami nebo tisk ve škole (IZO školy a kód oboru žáci nahlásí nejdéle na začátku února)
  • přihlášky potvrdí ředitel školy
  • přihlášky budou vydány rodičům spolu se zápisovým lístkem v únoru
  • u vydaných přihlášek rodiče zajistí:
   • potvrzení od lékaře (je-li třeba)
   • potvrzení o mimoškolních aktivitách a soutěžích
   • doručení přihlášek na SŠ

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení je formou vydání seznamu přijatých uchazečů (ve vestibulu SŠ a na internetu)
Nepřijatí uchazeči obdrží oznámení poštou.
Zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
Zápisový lístek je možno uplatnit jen jednou (s výjimkou odvolání).

Výstava studijních a učebních oborů, Dům kultury v Mladé Boleslavi – 7. 11. 2019 od 8:30 do 16:00.
Schola Pragensis 28. – 30. 11. 2019 v Kongresovém centru Praha.

Další informace možno zjistit na:
www.cermat.cz
www.scio.cz
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
dny otevřených dveří jednotlivých škol

 

Ukázky testů (čtyřleté maturitní obory) – český jazyk Didaktický test 1 Řešení 1 Záznamový arch 1

Didaktický test 2 Řešení 2 Záznamový arch 2

Didaktický test 3 Řešení 3 Záznamový arch 3

Didaktický test 4 Řešení 4 Záznamový arch 4

Didaktický test 5 Řešení 5 Záznamový arch 5

Didaktický test 6 Řešení 6 Záznamový arch 6

Didaktický test 7 Řešení 7 Záznamový arch 7

Didaktický test 8 Řešení 8 Záznamový arch 8

Didaktický test 9 Řešení 9 Záznamový arch 9

Ukázky testů (čtyřleté maturitní obory) – matematika

Didaktický test 1 Řešení 1 Záznamový arch 1

Didaktický test 2 Řešení 2 Záznamový arch 2

Didaktický test 3 Řešení 3 Záznamový arch 3

Didaktický test 4 Řešení 4 Záznamový arch 4

Didaktický test 5 Řešení 5 Záznamový arch 5

Didaktický test 6 Řešení 6 Záznamový arch 6

Didaktický test 7 Řešení 7 Záznamový arch 7

Didaktický test 8 Řešení 8 Záznamový arch 8

Didaktický test 9 Řešení 9 Záznamový arch 9

Ukázky testů (osmiletá gymnázia) – český jazyk

Didaktický test 1 Řešení 1 Záznamový arch 1

Didaktický test 2 Řešení 2 Záznamový arch 2

Didaktický test 3 Řešení 3 Záznamový arch 3

Didaktický test 4 Řešení 4 Záznamový arch 4

Didaktický test 5 Řešení 5 Záznamový arch 5

Didaktický test 6 Řešení 6 Záznamový arch 6

Ukázky testů (osmiletá gymnázia) – matematika

Didaktický test 1 Řešení 1 Záznamový arch 1

Didaktický test 2 Řešení 2 Záznamový arch 2

Didaktický test 3 Řešení 3 Záznamový arch 3

Didaktický test 4 Řešení 4 Záznamový arch 4

Didaktický test 5 Řešení 5 Záznamový arch 5

Didaktický test 6 Řešení 6 Záznamový arch 6

        
Domácí příprava

Domácí příprava po dobu mimořádné situace: ZDE

Pracovní pozice

Od září 2020 přijmeme kvalifikované učitele I. stupně s možností ubytování a asistenty pedagoga.

CV na radek.dostal@1-zsbenatky.cz

Info na: 326 316 319

Virtuální prohlídka

O koronaviru jsme se nenudili – VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY ŠKOLY – 1. verze

Školní slavnost 2020
Ukázky z fotogalerie
Adresa

ZŠ Benátky nad Jizerou
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz