Aktuality 1.st.

Okresní kolo Matematické olympiády 5. a 9. ročníku

Ve středu 29. 1. 2020 reprezentovali 3 páťáci a 2 deváťáci naši školu v okresním kole MO v Mladé Boleslavi. V silné konkurenci ostatních škol okresu a víceletých gymnázií se umístil třetí Matěj Jindra z V. A se 13 body z 18 možných. Další byli v polovině celkového počtu, což je vzhledem k počtu účastněných velmi pěkné. Všem dětem patří velký dík a přání dalších matematických úspěchů.

Slavnost prvního čtení

Dne 30. 1. 2020 dostali naši prvňáčci svá první vysvědčení. Obě první třídy si připravily krátká vystoupení, kde svým rodičům a prarodičům zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky, zahrály krátkou pohádku a na flétničky.

Potom už nastal ten slavnostní okamžik – Slavnost prvního čtení. Každé dítě přečetlo jednu větu a za potlesku rodičů si převzalo vysvědčení a knihu s věnováním.

Přejeme všem prvňáčkům úspěšné druhé pololetí, aby na konci roku dostali tak pěkná vysvědčení, jako byla ta jejich první.

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 30.1.2020 proběhne rozdávání pololetních vysvědčení takto:

  • 2. – 5. třída během 4. vyučovací hodiny (vysvědčením končí vyučování)
  • 6. – 9. třída během 5. vyučovací hodiny (vysvědčením končí vyučování)
  • 1. třída v rámci Slavnosti prvního čtení od 16:00

Družina beze změny. 

První pomoc v 2.B

Při hodinách prvouky se učíme o našem zdraví a také jak předcházet nemoci a úrazu. Pokud se ale úraz někomu přihodí, je dobré vědět, jak máme zraněnému pomoci a ošetřit ho. Proto jsme si dnes ukazovali, jak ošetřit a zavázat ruku, nohu a také hlavu. Děti se obvazovaly navzájem a pro někoho to nebylo opravdu jednoduché. Ale snaha byla a také i legrace.
Foto:

Continue reading

Bruslení leden 2020

Hned první týden po Vánocích začala naše škola chodit bruslit na zimní stadion. Někomu to jde výborně, někdo zdokonaluje své dovednosti a někdo úplně začíná.  Do bruslení se hned zapojili i naši prvňáčci. Na fotkách se můžete podívat, jak jim to jde. 

Foto:

Continue reading

Informace k přihláškám na SŠ

Vycházející žáci odevzdají výchovné poradkyni P. Zadákové údaje k vyplnění přihlášek na střední školu nejpozději do 29. 1. 2020
 
Jedná se o tyto údaje:
– jméno a příjmení žáka (žákyně)
– přesný název školy s úplnou adresou,
– IZO školy
– kód oboru, název oboru
 
Vyplněné přihlášky spolu se zápisovým lístkem rodiče obdrží ve škole ve čtvrtek 13. 2. 2020 od 17:00 do 18:00 v zasedací místnosti v 1. patře.
 
Poté rodiče zajistí podpis žáka, podpis zákonného zástupce, termíny přijímací zkoušky, u některých oborů potvrzení lékaře a přihlášky sami dodají na střední školy do 28. února 2020.
 
Chtějí-li rodiče přihlášky vyplnit sami, tuto informaci sdělí výchovné poradkyni do 29.1.2020.
 
Pořadí škol uveďte dle zájmu žáka (žákyně).
V případě konání písemných přijímacích testů bude žák psát testy v prvním termínu na škole uvedené na prvním místě.

Pozor, pozor !!

Upozorňujeme na výskyt příušnic ve škole. 

V případě podezření na onemocnění u dítěte, navštivte, prosím, svého lékaře.
Dle hygienické stanice nemá škola provádět žádné preventivní opatření.
Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost osobní hygieně. 

Vánoční turnaj pátých tříd

Během tělesné výchovy si žáci z pátých tříd zahráli Vánoční turnaj o putovní pohár. Ve florbalu vyhrála na nájezdy 5. A, v přehazované měla větší převahu 5. B. O celkovém vítězi tak musela rozhodnout vybíjená. Nasazení žáků bylo obdivuhodné, k vidění byly velmi pěkné výkony všech žáků ve všech sportech. Vítěz ale může být jen jeden. Po uplynutí herní doby měla o dva vybité hráče méně 5. B a stala se tak vítězem Vánočního turnaje.

        
Pracovní pozice

Od září 2020 sháníme kvalifikované učitele II. stupně s možností ubytování.

Ihned sháníme uklízečku na plný úvazek.

CV na radek.dostal@1-zsbenatky.cz

Info na: 326 316 319

Ukázky z fotogalerie
Adresa

ZŠ Benátky nad Jizerou
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz