Školní parlament

3. schůze školního parlamentu

Ve čtvrtek 21.11. 2019 proběhla třetí schůzka školního parlamentu v tomto školním roce.
 
Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém třetím setkání projednali následující body:
 •  diskuze o zmírnění omezení používání mobilních telefonů ve škole
 • na příští schůzi byl pozván ředitel školy, aby s ním mohli zástupci žáků o této věci diskutovat
 • respektování x nerespektování školního řádu
 
Další setkání je plánováno na středu 18.12. 2019.

2. schůze školního parlamentu

Ve středu 23.10. 2019 proběhla druhá schůzka školního parlamentu v tomto školním roce. Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém druhém setkání projednali následující body:

 • stále se opakuje špatné zacházení žáků s vybavením toalet, zvláště na 2. patře – třídy si vezmou starosti
  dohled nad spolužáky
 • diskuse nad výhodami a nevýhodami elektronické žákovské knížky
 • jedním z výstupů ankety ve třídách je přání mít ve škole znovu možnost si pořídit nějaké občerstvení
  (bufet, automat), což ale naráží na omezení dané vyhláškou

Další setkání je plánováno na čtvrtek 21.11. 2019.

1. schůze školního parlamentu

 

Ve čtvrtek 26.9. 2019 proběhla první schůzka školního parlamentu  v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém úvodním setkání projednali následující body:

 • pravidla práce školního parlamentu
 • zvolení členů do funkcí předsedy, místopředsedy, zapisovatele, schvalovatele zápisu
 • informace o plánovaných testech profesní orientace pro žáky 9. tříd
 • parlament chce zkusit ve třídách prosadit, aby si přispěly z třídních fondů na“zasklení“ oken přístřešku na školním dvoře
 • pokračuje diskuse o zákazu používání mobilních telefonů i během přestávek – zástupci provedou ve svých třídách sběr argumentů pro a proti a na příštím setkání je zformulují
 • diskuse o výkladu školního řádu učiteli vs. žáky

Další setkání je plánováno na středu 23.10. 2019.

 

 

10. schůze školního parlamentu

Ve středu 26.6. 2019 proběhla poslední schůze školního parlamentu  v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém desátém setkání projednali následující body:

– chystané změny ve škole v příštím školním roce

– reflexe průběhu školních výletů

– třída 5.B navrhuje, aby se šatní skříňky šestému ročníku přidělovaly na střídačku mezi žáky obou tříd, aby bylo u skříněk při příchodu jedné třídy více prostoru

– chování učitelů vůči žákům

– shrnutí témat a zhodnocení činnosti parlamentu za uplynulý školní rok

Této schůzky parlamentu se zúčastnil i ředitel školy, aby třídním zástupcům poděkoval za jejich aktivitu a zodpověděl jejich otázky.

 

Všem, kteří se během roku aktivně zapojili do činnosti parlamentu, patří poděkování!

9. schůze školního parlamentu

Ve středu  22.5. 2019 proběhla devátá schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

 

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání diskutovali o následujících tématech:

diskuse o omezení používání mobilních telefonů ve škole

chování menších dětí na toaletách

veřejné finále školní soutěže „Tohle mě zajímá!“ se bude konat 5. června v malém sále Záložny od 13 h

frekvence cvičných poplachů ve škole

význam výuky finanční gramotnosti

nácvik na akademii a závěrečnou školní slavnost

 

Poslední setkání je plánováno na středu 26.6. 2019.

8. schůze školního parlamentu

Ve středu  24.4. 2019 proběhla osmá schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání diskutovali o následujících tématech:

 • volba nového předsedy parlamentu
 • průběh přijímacího řízení na střední školy, žáci devátého ročníku oceňují přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka realizované školou
 • výběr druhého cizího jazyka do 7. třídy
 • přetrvávají projevy neúcty ke starším žákům od menších
 • diskuse o omezení používání mobilních telefonů ve škole

Další setkání je plánováno na středu 22.5. 2019.

6. schůze školního parlamentu

 

Ve středu  20.2. 2019 proběhla šestá schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání diskutovali o následujících tématech:

 • ujasnění si pravidel ohledně používání mobilních telefonů ve škole
 • na chodby budou přidány odpadkové koše na směsný odpad – je ale třeba dodržovat zásady třídění odpadu
 • přetrvávajícím problémem je chování žáků k vybavení toalet – starší třídy zkusí vykonávat dohled nad dodržováním pořádk
 • příští schůzku parlamentu navštíví školní metodička prevence, p. uč. Sovová – zástupci ve svých třídách zjistí, co o roli metodika prevence děti ve škole vědí

Další setkání je plánováno na středu 27.3. 2019.

5. schůze školního parlamentu

Ve středu  23.1. 2019 proběhla pátá schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání diskutovali o následujících tématech:
– informace od pana školníka – přístřešek na školním dvoře dostane „zasklení“ oken z plexiskla, na chodby budou přidány odpadkové koše na směsný odpad
– stav zídky kolem školního dvora se bude řešit až po vyjasnění majetkových vztahů ohledně přilehlých pozemků – žáci by neměli na zídku lézt, sedat si na ni
– jaký je správný postup, když do třídy po začátku hodiny nedorazí výjimečně učitel? – informovat o tom na sekretariátu školy
– upozornění na nutnost dodržovat úklid kuchyňky po skončení předmětu „vaření“
– žákům chybí možnost přečkat polední pauzu v prostorách školy – byly by nějaké možnosti, jak toto zajistit?
– zhodnocení lyžařského výcviku (velká spokojenost žáků), plánovaná akademie, závěrečná slavnost

Další setkání je plánováno na středu 20.2. 2019.
Blanka Zemanová

 

 

        
Pracovní pozice

Od září 2020 sháníme kvalifikované učitele II. stupně s možností ubytování.

CV na radek.dostal@1-zsbenatky.cz

Info na: 326 316 319

Lyžák 2019 / 2020

Informace: ZDE

Zdravotní způsobilost: ZDE

Prohlášení o seřízení: ZDE

Mikuláš, anděl a čert
Ukázky z fotogalerie
Adresa

ZŠ Benátky nad Jizerou
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: kq48uo
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz