Školní parlament

5. schůze školního parlamentu

Ve středu  23.1. 2019 proběhla pátá schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání diskutovali o následujících tématech:
– informace od pana školníka – přístřešek na školním dvoře dostane „zasklení“ oken z plexiskla, na chodby budou přidány odpadkové koše na směsný odpad
– stav zídky kolem školního dvora se bude řešit až po vyjasnění majetkových vztahů ohledně přilehlých pozemků – žáci by neměli na zídku lézt, sedat si na ni
– jaký je správný postup, když do třídy po začátku hodiny nedorazí výjimečně učitel? – informovat o tom na sekretariátu školy
– upozornění na nutnost dodržovat úklid kuchyňky po skončení předmětu „vaření“
– žákům chybí možnost přečkat polední pauzu v prostorách školy – byly by nějaké možnosti, jak toto zajistit?
– zhodnocení lyžařského výcviku (velká spokojenost žáků), plánovaná akademie, závěrečná slavnost

Další setkání je plánováno na středu 20.2. 2019.
Blanka Zemanová

 

 

4. schůze školního parlamentu

Ve středu  12.12. 2018 proběhla čtvrtá schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání diskutovali o následujících tématech:

 • zapisování známek do žákovské knížky a jejich přepisování
 • školní knihovna, její využívání, někdy nedostatečný časový prostor na výběr knihy
 • suplování – musí suplující učitel respektovat předmět hodiny nebo může čas využít pro svůj předmět?
 • náplň třídnických hodin (liší se třída od třídy)
 • co spadá a nespadá pod GDPR
 • spolupráce školy s policií ČR

Další setkání je plánováno na středu 23.1. 2019.

Blanka Zemanová

 

 

2. schůze školního parlamentu

Ve středu  17.10. 2018 proběhla druhá schůze školního parlamentu v tomto školním roce. Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání projednali následující body:

 • připomenutí akce 100 let republiky očima dítěte – 23.10. se bude konat výstava dobových předmětů, fotografií a kreseb žáků, vědomostní soutěž žáků
 • soutěž „Tohle mě zajímá!“ – přihlásilo se 16 žáků 2. stupně, pro které proběhne informativní schůzka
 • parlament schválil návrh rozpočítávat pro konečné výsledky sběru množství doneseného papíru na jednoho žáka třídy – bude navrženo vedení školy
 • parlament schválil návrh vyhlašovat schůzi parlamentu ve školním rozhlase až po začátku vyučovací hodiny, aby oznámení nezaniklo v ruchu přestávky
 • část podnětů z anket ve třídách
 • přístřešek na školním dvoře – znovu se objevuje přání, aby měl zasklená okna – školní psycholožka zjistí případné náklady, žáci ve třídách proberou ochotu spolužáků přispět na pořízení zasklení z třídních fondů
 • nedostatky na WC, chování žáků na toaletách
 • v poslední době se opakovalo vyhazování předmětů z oken školy – nebezpečnost takového počínání, upozornění ve třídách

Další setkání je plánováno na středu 14.11. 2018.

Blanka Zemanová

 

 

1. schůze školního parlamentu v školním roce 2018/2019

Ve čtvrtek  20.9. 2018 proběhla první schůze školního parlamentu v novém školním roce.

Nově zvolení zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém prvním setkání projednali následující body:

 • pravidla práce školního parlamentu
 • zvolení členů do funkcí předsedy, místopředsedy, zapisovatele, schvalovatele zápisu
 • informace o akci 100 let republiky očima dítěte – 23.10. se bude konat výstava dobových předmětů, fotografií a kreseb žáků, vědomostní soutěž žáků
 • informace o dalším ročníku motivační soutěže Tohle mě zajímá! – žáci 2. stupně mohou prezentovat svoje volnočasové aktivity – přihlášky u p. učitelky Zadákové do 12.10.

Další setkání je plánováno na středu 17.10. 2018.

Blanka Zemanová

 

 

10. schůze školního parlamentu

Ve středu 20.6. 2018 proběhla poslední schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém desátém setkání projednali následující body:

 • nedostatečný počet žákovských židlí v učebně č. 45
 • zhodnocení činnosti parlamentu za uplynulý školní rok

Této schůzky parlamentu se zúčastnil i ředitel školy, aby třídním zástupcům poděkoval za jejich aktivitu a zodpověděl jejich otázky (např. další úpravy přístřešku na školním dvoře či aktuální stav příprav stavby nové tělocvičny).

Všem, kteří se během roku aktivně zapojili do činnosti parlamentu, patří poděkování!

 

        

Jazykový pobyt na Maltě

Informace pro rodiče: ZDE

Přihláška: ZDE

Nabídka: ZDE

 

Školníček + zápis

Předzápisová akce – Školníček: INFO

Zápis: INFO

 

Ukázka z fotogalerie
Adresa

ZŠ Benátky nad Jizerou
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: kq48uo
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz