Školní parlament

1. schůze školního parlamentu v školním roce 2018/2019

Ve čtvrtek  20.9. 2018 proběhla první schůze školního parlamentu v novém školním roce.

Nově zvolení zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém prvním setkání projednali následující body:

  • pravidla práce školního parlamentu
  • zvolení členů do funkcí předsedy, místopředsedy, zapisovatele, schvalovatele zápisu
  • informace o akci 100 let republiky očima dítěte – 23.10. se bude konat výstava dobových předmětů, fotografií a kreseb žáků, vědomostní soutěž žáků
  • informace o dalším ročníku motivační soutěže Tohle mě zajímá! – žáci 2. stupně mohou prezentovat svoje volnočasové aktivity – přihlášky u p. učitelky Zadákové do 12.10.

Další setkání je plánováno na středu 17.10. 2018.

Blanka Zemanová

 

 

10. schůze školního parlamentu

Ve středu 20.6. 2018 proběhla poslední schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém desátém setkání projednali následující body:

  • nedostatečný počet žákovských židlí v učebně č. 45
  • zhodnocení činnosti parlamentu za uplynulý školní rok

Této schůzky parlamentu se zúčastnil i ředitel školy, aby třídním zástupcům poděkoval za jejich aktivitu a zodpověděl jejich otázky (např. další úpravy přístřešku na školním dvoře či aktuální stav příprav stavby nové tělocvičny).

Všem, kteří se během roku aktivně zapojili do činnosti parlamentu, patří poděkování!

 

1. schůze školního parlamentu

Ve středu 20.9. 20167 proběhla první schůze školního parlamentu
v tomto školním roce.
Nově zvolení zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém prvním setkání
projednali následující body:
– pravidla práce školního parlamentu
– plány parlamentu na tento školní rok

Nové členy parlamentu přišel pozdravit i ředitel školy.
Seznámil je s plány na rozvoj školy, ale i náklady, které vyžaduje běžný provoz školy. Pořádal zástupce, aby ve svých třídách tlumočili výzvu k nezbytné spolupráci
žáků na udržování dobrého stavu vybavení školy.
Ředitel školy se těší na spolupráci s parlamentem a je zvědavý na podněty,
které z jeho jednání vzejdou.
Další setkání je plánováno na čtvrtek 19.10. 2017.
Blanka Zemanová

        

Běh zámeckým parkem 2018
Ukázka z fotogalerie
Adresa

ZŠ Benátky nad Jizerou
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: kq48uo
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz