Aktuality

Školní družina – aktuální informace

Rádi bychom informovali rodiče žáků 1.stupně,že dochází ke změně přihlašování žáků do ŠD.
Zápis bude z organizačních důvodů probíhat během měsíce června.
Dále dochází ke změně platebních podmínek ( platby za žáky 1,2,3. ročníků je třeba uhradit do konce měsíce června, za ostatní žáky ,pokud budou přijati, až v průběhu měsíce září.) Variabilní symboly k úhradě platby Vám budou přiděleny vedoucí vychovatelkou.

Templ + minizoo

Ve čtvrtek 3.5.2018 navštívily třídy 6.A a 6.B mladoboleslavský Templ a minizoo při DDM. V Templu žáci absolvovali program Keltové a Římané – vyzkoušeli si mletí obilí kamenem, seznámili se s římským školstvím, psali na voskové tabulky, zahráli si po keltsku kostky, zdobili římskou keramiku nebo si mohli vyrazit římskou minci s podobiznou Julia Caesara. Po krátké přestávce na Staroměstském náměstí jsme se přesunuli do minizoo při Domu dětí a mládeže. Tady děti obdivovaly spoustu větších i menších zvířat, rostliny, vyzkoušely bosou stezku a jiné atrakce.

Zápis dětí do prvního ročníku v ZŠ na Husově náměstí

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2018/19 se i letos konal až v dubnu, a to ve dnech 11. a 18. 4. Velice nás překvapil počet dětí, který se k zápisu dostavil. Po prohlídce přihlášek se ukázalo, že školního věku začínají dosahovat děti z novostaveb nad Benátkami a na Dražicích.

V prvním termínu bylo zapisováno 67 dětí, z toho pouze troje rodiče žádali na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny o odklad povinné školní docházky, jedno dítě bude vzděláváno matkou doma. Na druhý termín se dostavili 2 předškoláci. Odložené správní řízení je u 5 dětí. Přijato je k dnešnímu dni 60 žáků, budeme tedy otvírat tři první třídy.

Děti přišly k zápisu dobře připravené, požadované úkoly většinou bez problémů zvládaly. Za největší nedostatek považujeme nezvládnutí správné výslovnosti – většina rodičů uvádí spolupráci s logopedkou, dalším byla doporučena. Zároveň pouze několik dětí má nacvičeno správné držení tužky, zafixovaná chyba se pak těžce odstraňuje. 

Na děti i jejich rodiče se již těší jejich první učitelé.

A. Machová, ZŘŠ

 

 

 

 

        

Ukázka z fotogalerie
Adresa

ZŠ Benátky nad Jizerou
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: kq48uo
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
zsbenatky@volny.cz